Agjencia Suedeze për Zhvillim

Forcimi i sistemit të menaxhimit dhe mirëmbajtjes në shërbimin shëndetësor shqiptar

Projekti: Forcimi i sistemit të menaxhimit dhe mirëmbajtjes në Shërbimin Shëndetësor Shqiptar.