Raporte mbi shëndetësinë

1. Raport i OBSH-SAIMS mbi sistemet e parandalimit dhe trajtimit për çrregullimet shëndetësore të lidhura me drogat në Shqipëri. --- shkarko pdf

2. Raport Situata shëndetësore dhe kujdesi shëndetësor, arritjet dhe drejtimet për të ardhmen(2009) --- shkarko pdf

3. Raport Situata shëndetësore dhe kujdesi shëndetësor, arritjet dhe drejtimet për të ardhmen (2010) --- shkarko pdf

4. Raport Ecuria e Indikatorëve të procesit 2010  (MILESTONES 2010)--- shkarko pdf

5. Raport Situata shëndetësore dhe kujdesi shëndetësor, arritjet dhe drejtimet për të ardhmen (2011) --- shkarko pdf

6. Raport Ecuria e Indikatorëve të procesit 2011  (MILESTONES 2011)--- shkarko pdf

7. Raport Ecuria e Indikatoreve te procesit 2012  (MILESTONES 2012)--- shkarko pdf