Institucione varësie

Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Tiranë www.qsut.gov.al

Qendra Kombetare e Cilësisë, Sigurisë dhe Akreditimit të Institucioneve Shëndetësore www.qkcsaish.gov.al

Instituti i Shëndetit Publik "Hulo Hajdëri" www.ishp.gov.al

Spitali Rajonal Durres: www.srd.gov.al

Drejtoria Rajonale Durres: www.drshdurres.gov.al

Spitali Rajonal Lezhe: www.srl.gov.al

SUOGJ Koco Gliozheni: www.suogj-kgliozheni.gov.al

SUOGJ Mbreteresha Geraldine: www.suogjgeraldine.gov.al

SU Shefqet Ndroqi: www.sushefqetndroqi.gov.al