4. Raporte Transparence në vendimarrje

1.  Raporti vjetor i transparencës në procesin e vendimarrjes për vitin 2015     Shkarko