Kledia Ngjela

Sekretar i Përgjithshëm

Sekretar i Përgjithshëm

Kledia Ngjela

Tel: +355 (0) 42 376194

email: kledia.mazniku@shendetesia.gov.al