Arian Kraja

Sekretar i Përgjithshëm

Sekretar i Përgjithshëm

Arian Kraja

Tel: +355 (0) 42 376194

email: arian.kraja@shendetesia.gov.al