Alfred Ҫareri

Sekretar i Përgjithshëm

Sekretar i Përgjithshëm

Alfred Ҫareri

Tel: +355 (0) 42 376194

email: alfred.careri@shendetesia.gov.al