Video

Administrim më efikas i shëndetësisë publike me analizën DRG të kostove
22 Shkurt 2017
Në takimin me temë, “Implementimi i DRG në Shqipëri: Çështjet dhe Zhvillimet e fundit”, ku vlerësuam mbylljen me sukses fazën e parë të zbatimit të sistemit të DRG-ve, me ndihëm e programit italian IADSA, duke përmbushur kështu një nga angazhimet kyce të Programit tonë Qeverisës për kujdesin shëndetësor.