Video

Nënshkrimi Elektronik, një tjetër hap drejt realizimit të e-Health
09 Shkurt 2017

Fjala në takimin, ku bashkë me kolegen Milena Harito, MSHIAP, prezantuam për mjekët, infermierët dhe punonjësit e sistemit të kujdesit Parësor në Tiranë, Nënshkrimin Elektronik, një tjetër hap tejet të rëndësishëm drejt realizimit të Programit të Shëndetësisë Elektronike.