Video

Shërbim i ri modern i urgjencës në bregdet
27 Shkurt 2017

Spitali i Vlorës përfitues i investimeve të rëndësishme ofrohet tashmë për qytetarët e tij, por edhe për pushues e vizitorë, me një shërbim urgjence tërësisht të riorganizuar, në pajisje dhe burime njerëzore.