Programi i Qeverisë për Shëndetësinë dhe Mbrojtjen Sociale 2017-2021

Postuar më: 16 Shtator 2017
Programi i Qeverisë për Shëndetësinë dhe Mbrojtjes Sociale 2017-2021

Njoftim për media

Postuar më: 02 Gusht 2017

Njoftim për media

Postuar më: 17 Korrik 2017

Njoftim për media

Postuar më: 24 Qershor 2017

Njoftim për median

Postuar më: 22 Qershor 2017

MSH pranë pacientëve të ardhur nga Kukësi

Postuar më: 14 Qershor 2017
Programi i Qeverisë për Shëndetësinë dhe Mbrojtjes Sociale 2017-2021 16-09-2017