Ditari i Ministrisë së Shëndetësisë, 03 Nëntor 2014