Ditari i Ministrisë së Shëndetësisë, 11 - 18 Tetor 2014