Ditari i Ministrisë së Shëndetësisë, 11 Nëntor 2014