Ditari i Ministrisë së Shëndetësisë, 12 Shkurt 2015