Ditari i Ministrisë së Shëndetësisë, 17 Nëntor 2014