Ditari i Ministrisë së Shëndetësisë, 19 Janar 2015