Ditari i Ministrisë së Shëndetësisë, 24 Nëntor 2014