Postuar më: 26 Janar 2018

Infermierë për Shqipërinë, afati i fundit i aplikimeve 1 Shkurt 2018

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale shpalli afatet e aplikimit për pozicionet e punës infermier, fizioterapist dhe teknik imazherie në qendrat shëndetësore dhe spitalet publike në platformën www.inferimierepershqiperine.al
Aplikimet do tē mbyllen me datë 1 shkurt 2018. Nga sot ka vetëm një mundësi punësimi si infermierë në qendrat shëndetësore dhe spitalet publike- Portali "Infermierë për Shqipërinë". Kjo dritare e re do të ofrojë mundësi punësimi reale sipas një sistemi transparent.
Infermierepershqiperine.al  Eshtë porta që i hapet çdo infermieri, kudo në Shqipëri, për të gjetur një vend pune, bazuar në dijet dhe meritat.

Por si do të funksionojë kjo platformë? Cdo i interesuar mund të klikojë
 
www.infermierepershqiperine.al
 
Ju nevojiten vetëm 4 hapa për të aplikuar:
-       Regjistrohu
-       Ngarko dokumentat
-       Kërko vendet vakante
-       Apliko
 
Aplikimi kryhet për vendet e lira në bazë qarku. Pra ju mund të aplikoni për të gjitha vendet e lira në qark për pozicionet e punës në qëndra shëndetësore apo në spitale.
 
Pas aplikimit bëhet vlerësimi i dosjes dhe kandidatët që e kalojnë këtë fazë të parë, njoftohen për testimin me shkrim.
 
Shpallja e datave të testimit bëhet publike në Platformë dhe kandidatët njoftohen elektronikisht për datën dhe vendin e testimit.
 
Testimi do të ketë dy pjesë:
- Pyetje rreth bazës ligjore që rregullojnë kujdesin shëndetësor, çështjet që lidhen me etikën dhe komunikimin e infermierëve (20 pikë);
-  Pyetje rreth kujdesit infermieror bazë dhe specialiteteve (50 pikë).
 
Pas testimit, pikët e grumbulluara për secilin aplikant shpallen në Platformë në rubrikën Shpallje dhe fituesit lajmërohen për të ndjekur procedurën për punësim sipas renditjes në listën e shpallur për cdo QARK.
 
Në bazë të renditjes së shpallur kush merr më shumë pikë do të ketë mundësinë e zgjedhjes për punësim në shërbimet e kujdesit parësor apo Spitalor.                                                                                                                                                                                                                     www.infermierepershqiperine.al