Postuar më: 19 Prill 2018

“Infermiere per Shqiperine” Lista e kandidateve fitues

Renditja përfundimtare e kandidatëve që përfunduan me sukses konkurimin “Infermierë për Shqipërinë” për të gjitha qarqet.