Postuar më: 20 Nëntor 2017

Njoftim publik për kandidatët drejtues të spitaleve Rajonale dhe Universitare.