Postuar më: 14 Prill 2018

Njoftim

Renditja përfundimtare e kandidatëve që përfunduan me sukses konkurimin “Infermierë për Shqipërinë” për qarqet Fier, Vlorë dhe Gjirokastër.

Shkarko Qarku Vlore

Shkarko Qarku Gjirokaster

Shkarko Qarku Fier