6. Njoftime Fituesi-Shortlist-ime (Notification of Award - Shortlisting)

1. Notification for Contract Award - Lot 1- Intensive Care (Download)


2. Notification for Contract Award - Lot 2 -Ultrasonography and Endoscopy (Download)


3. Notification for Contract Award - Lot 3- Radiology (Download)


4. Notification for Contract Award - Lot 4 - Ophthalmoscopy (Download)


5. Notification for Contract Award - Lot 5- Magnetic Resonance (MRI) (Download)


6. Notification for Contract Award - Lot 6 - Angiography (Download)


7. Njoftim Fituesi (Notification of Award) Roberto Benito Gutierrez Ortega

          Shkarko (Download)


8. Njoftim Fituesi- Projektimi arkitektonik 2c inspektimi dhe supervizimi i punimeve civile për rikonstruksionin e Qendrës Kombëtare të Informacionit të Shëndetit (Notification for Contract Award- Consulting Services for Project Architectonic Design 2c Inspection and Supervision of Civil Works for Reconstruction of National Health Information Center (NHIC))

          Shkarko (Download)


9. Njoftim Fituesi-Konsulent Lokal Individual (Notification for Contract Award- Local Individual Consultant)

          Shkarko (Download)


10. Njoftim Fituesi (Notification of Award) PUBLIX sh.p.k. 

          Shkarko (Download)


11. Njoftim Fituesi (Notification of Award) Elvis Cirko.

           Shkarko (Download)

 


12.Notification for Contract Award- Michael Van Campenàà

          (Download)

 


 

13. Notification for Shortlist Established 

          (Download)

 


14. Notification for Contract Award- Alban Gjikondi

          (Download)     (Shkarko)