6. Njoftime Fituesi-Shortlist-ime (Notification of Award - Shortlisting)

1. Notification for Contract Award - Lot 1- Intensive Care (Download)


2. Notification for Contract Award - Lot 2 -Ultrasonography and Endoscopy (Download)


3. Notification for Contract Award - Lot 3- Radiology (Download)


4. Notification for Contract Award - Lot 4 - Ophthalmoscopy (Download)


5. Notification for Contract Award - Lot 5- Magnetic Resonance (MRI) (Download)


6. Notification for Contract Award - Lot 6 - Angiography (Download)


7. Njoftim Fituesi (Notification of Award) Roberto Benito Gutierrez Ortega

          Shkarko (Download)


8. Njoftim Fituesi- Projektimi arkitektonik 2c inspektimi dhe supervizimi i punimeve civile për rikonstruksionin e Qendrës Kombëtare të Informacionit të Shëndetit (Notification for Contract Award- Consulting Services for Project Architectonic Design 2c Inspection and Supervision of Civil Works for Reconstruction of National Health Information Center (NHIC))

          Shkarko (Download)


9. Njoftim Fituesi-Konsulent Lokal Individual (Notification for Contract Award- Local Individual Consultant)

          Shkarko (Download)


10. Njoftim Fituesi (Notification of Award) PUBLIX sh.p.k.           Shkarko (Download)


11. Njoftim Fituesi (Notification of Award) Elvis Cirko.           Shkarko (Download)

 


12.Notification for Contract Award- Michael Van Campenàà          (Download)

 


 

13. Notification for Shortlist Established           (Download)


14. SIGNED CONTRACT NOTICE PUBLICATION FORM (Download)


15. Notification for Contract Award- Alban Gjikondi          (Download)     (Shkarko)


16. Notification for Contract Signat. FEDOS          (Download)


17. Notification for Contract Signat. Montal sh.p.k          (Download)


18. Notification for Contract Signat. Philips          (Download)


19. Notification for Contract Signat. SAER Medical & Health & Light          (Download)