CEB

Banka për Zhvillim e Këshillit të Europës (CEB), në bashkëfinancim me Qeverinë shqiptare në sektorin e shëndetësisë, po zbaton disa projekte shumë të rëndësishme. Për më shumë informacion, shkarkoni materialin:

PCEB