5- Njoftime per Fituesit (Notification of Award)

“Technical Advisor for implementation of DA reform in pilot area and preparation of action plan for nationwide DA reform implementation” Single Source Selection (SS) Download

 


“Forcimi i kapaciteteve në Institucionet Qeveritare (MSHMS) për monitorimin dhe përditësimin e formulës së pikëzuar të NE duke filluar me përfundimin e fazës së pilotimit nëpërmjet rekrutimit të një eksperti lokal” Shkarko

“Strengthening the capacity in Government Institutions (MHSP) to monitor and update NE scoring formula starting at the completion of the pilot by hiring a local expert”  Download

 


 

“Ekspert lokal per supervizimin e zbatimit te reformes te vleresimit te PAK ne zonat pilote” Shkarko

“Local DA expertise for supervising the disability evaluation reform implementation in pilot area” Download

 


Cancellation of procedure_IT expert_Janar 2018  Download

Njoftim per Anulim Procedure ( shqip) _IT expert_Janar 2018  Shkarko


Cancellation of the Consulant Service Procedure _Janar 2018  Download

Njoftim per Anulim Procedure _Janar 2018  Shkarko


Cancellation of the procedure_Assessment of the dynamics of NE scheme_January 2018  Download

Njoftim per Anulim Procedure (shqip)-Vleresimi i dinamikes se skemes se NE-Janar 2018  Shkarko