e-Barna, aplikacioni i LBR 2015

e-Barna,  aplikacioni i LBR 2015

e-Barna | https://isksh.com.al/ebarna/

Inovacion dhe risi nga Ministria e Shëndetësisë --- e-Barna --- aplikacioni online i listës së barnave të rimbursuara 2015 nga Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor, ku mund të konsultohen për herë të parë online të gjitha të dhënat kryesore mbi barnat e rimbursueshme.