Autorizim Importimi

                                                 Autorizim Importimi për Barna të Paregjistruara

Nr.22                     Datë 28.02.2014                      Evita

Nr.23                     Datë 28.02.2014                      ISHP

Nr.24                     Datë 28.02.2014                      Lekli Pharma

Nr.25                     Datë 28.02.2014                      Lekli Pharma

Nr.26                     Datë 28.02.2014                      ISHP

Nr.27                     Datë 04.03.2014                      Edna Farma

Nr.28                     Datë 12.03.2014                      QSUT