Baza ligjore përsa i përket licensimit të aktivitetit privat.