Regjistri i realizimit te prokurimeve publike

1 Regjistri i realizimit të prokurimeve publike në vitin 2009 --- shkarko pdf

2 Regjistri i realizimit të prokurimeve publike në vitin 2011 --- shkarko pdf