ICD10

Forcimi dhe modernizimi i sistemit të informacionit shëndetësor po konsiderohet një nga prioritetet e MSHMS.

Me adaptimin, përkthimin dhe aplikimin e sistemit të klasifikimit të ICD-10 do të lehtësohet ruajtja, rikthimi, analiza dhe interpretimi i të dhënave shëndetësore si dhe krahasimi i tyre me vendet e tjera.

ICD-10 do të mundesojë mbledhjen efektive të të dhënave dhe krahasimin ndërkombëtar të tyre. Si i tillë, zbatimi i tij është mjaft i domosdoshëm në mënyrë që dhe vendi ynë të jetë në përputhje me praktikat më të mira ndërkombëtare.

Shkarko ICD10-VOL1

Shkarko ICD10-VOL2

Versioni elektronik i ICD 10