Koordinatori për të drejtën e informimit

Koordinatori: Edmond Abdyli

Adresa: Ministria e Shëndetësisë, Blv: ”Barjam Curri” Nr.1, Tiranë, Shqipëri.

Adresa Email: edmond.abdyli@shendetesia.gov.al

Tel: +355 4 2376 178 / ext 72110

Orari i punës: E hënë – E enjte 08.00-16.30

E premte 08.00-14.00