vije ndarese

Adiktologji dhe Toksikologji

 

Alergologji

 

Dermatologji

 

Djegie-Plastika

 

Endokrinologji

 

Fibromyalgji

 

Gastrohepatologji

 

Hematolgji

 

Hematologji Pedriatike

 

Infarkti akut i miokardit

 

Insuficenca kardiake dhe semundjet e miokardit

 

Kardiokirurgji

 

Kirurgji Vaskulare dhe Angiologji

 

Mjekesia interne dhe HTA

 

Nefrologji Terapi intensive ne pedriati

 

 

 

Neurokirurgjia

 

Neurologji

 

Okulistik

 

OMF

 

Onkologjik

 

ORL – OMF – Okulistike

 

Parandalimi i semundjeve iskemike te zemres

 

 

Pedriati infektive

 

 

Pediatri nr.2

 

Pneumo-Alergologji

 

Protokollet SU Shefqet Ndroqi

 

 

Dosja pneumologji – protokolle

 

 

 

 

 

Protokollet – Mjeksia interne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psikiatri e pergjithshme

 

Reumatologji

 

Semundjet iskemike te zemres

 

 

Sherbimi i Terapise intensive