Tabela e perjavshme

Për drejtuesit e të gjitha institucioneve shëndetësore

Shkarkoni Tabelen e mëposhtme.

KLIKONI KËTU: TABELA.XLS

Informacioni i kërkuar në këtë tabelë duhet të plotësohet nga drejtuesi i institucionit  (me shifra ) për të gjithë punonjësit sipas të dhënave përkatëse. Ky informacion do të jetë për periudhën 15.09.2013 deri më 14.02.2014. Tabela të dërgohet me email brenda datës 19.02.2014 ora 16 në adresën kontakt@shendetesia.gov.al

Nëse tabela nuk do të plotësohet brenda afatit, drejtuesit e institucioneve do të mbajnë përgjegjësi administrative.

VINI RE: Kjo tabelë duhet të raportohet cdo javë, ditën e hënë.

Sqarim: Të gjithë drejtuesit e Drejtorive Rajonale të Shëndetësisë  dhe Drejtorive të Shëndetit Publik do të plotësojnë të dhënat dhe për personelin e Qendrave Shëndetësore të rrethit përkatës.

Për çdo paqartësi mos hezitoni të na kontaktoni  në nr telefoni 0694040880 ose 0672042650 .