.

vije ndarëse

Postuar më: 14/08/2020

Mbi njohjen e strukturave jopublike për kryerjen e testit RT-PCR

Në bazë të Urdhrit nr. 437, datë 23.07.2020 të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale “PËR MIRATIMIN E PROCEDURËS SË KRYERJES SË TESTIMEVE MOLEKULARE RT-PCR PËR SARS-COV-2 DHE NJOHJES SË LABORATORËVE JOPUBLIK PËR KRYERJEN E TESTIMIT PËR NEVOJA ADMINISTRATIVE, kanë plotësuar kriteret për kryerjen e testit RT-PCR strukturat publike të mëposhtme:

 

1-      NJOHJE LABORATORI JOPUBLIK PER KRYERJEN E TESTIMIT RT-PCR për SARS – CoV – 2 PëR NEVOJA ADMINISTRATIVE Nr. 01, date 30/07/2020

Laboratori i American Hospital dega II, me Nr. License LN – 4398-01-2012. me adresë: Rruga e Dibrës, Tiranë

 

2-      NJOHJE LABORATORI JOPUBLIK PëR KRYERJEN E TESTIMIT RT – PCR për SARS – Co V – 2 PËR NEVOJA ADMINISTRATIVE Nr. 02, datë 10/08/2020

Intermedica Center sh.p.k, me Nr. License LN – 8598-09-2019, me adrese: Rruga “Jordan Misja”, Tirane

 

3-      NJOHJE LABORATORI JOPUBLIK PER KRYERJEN E TESTIMIT RT – PCR për SARS – Co V – 2 PËR NEVOJA ADMINISTRATIVE Nr. 03, date 18/08/2020

GENIUS LAB, me Nr. License LN – 7116-04-2019, me adresë: Njësia Bashkiake nr.7, Rruga e Kavajës, Tiranë

 

 

4- Njohje Laboratori jopublik për kryerjen e testimit RT-PCR për SARS-CoV-2 PËR NEVOJA ADMINISTRATIVE NR. 04, date 10.11.2020

German Hospital International me Nr. Licence LN – 6789-02-2019 me adrese:

Tiranë, Njësia Bashkiake nr. 10, Rruga “Nikolla Lena”, kryqëzimi i rrugës “Nikolla Lena” me Rrugën e Kavajës, Pallati i Ri, 30, poshtë Kishës Ortodokse

 

 

5- Njohje laboratori jopublik për kryerjen e testimit RT – PCR për SARS-COV-2 për nevoja  administrative nr. 7 date 15.12.2020

Biocheck Diagnostic me Nr. License LN-7790-04-2014 me adresë Bulevardi Gjergj Fishta, prane ish-ekspozites, Tiranë

 

6- Njohje laboratori jopublik për kryerjen e testimit RT – PCR për SARS-COV-2 për nevoja  administrative nr. 6 date 25.11.2020

“SALUS TIRANA” sh.a me Nr. License  LN – 3001-04-2017 me adresë Rruga “Vidhe Gjata”, Nr. 16, Tiranë

 

7- Njohje Laboratori jopublik për kryerjen e testimit RT-PCR për SARS-CoV-2 PËR NEVOJA ADMINISTRATIVE NR. 05, date 30.09.2020

Noval Diagnostic sh.p.k me Nr. Licence LN – 1174-09-2020 me adrese:

Rruga dytesore Maminas-Vore, nr. 20/38, Koxhas, durres

 

Kriteret që duhet të plotësojnë strukturat jopublike për kryerjen e testit RT-PCR:

 

https://shendetesia.gov.al/wp-content/uploads/2020/07/Scanned-Documents.pdf